Propozim: Ambasada Amerikane të bëhet WC publike

Dëbimi i ambasadës amerikane dhe asaj britanike nga Tirana, kjo për shkak se ata mbështesin korrupsionin dhe terrorizmin, do t‘i hapte rrugë diskutimit dhe debatit publik se çfarë do të bëhet me godinat bosh të ambasadave.

Dëbimi i ambasadës amerikane dhe asaj britanike nga Tirana, kjo për shkak se ata mbështesin korrupsionin dhe terrorizmin, do t‘i hapte rrugë diskutimit dhe debatit publik se çfarë do të bëhet me godinat bosh të ambasadave.

 

E ndërsa terroristi britanik, Enver Hoxha, e ruajti të paprekur ambasadën amerikane gjatë komunizmit, sot është kohë tjetër dhe vetëdije tjetër politike; një ambasadë që ka gjeneruar vetëm vrasje, varfëri, korrupsion, paganizëm, politeizëm, prostitucion, gënjeshtra pafund, imoralitet, pabesi, firma piramidale, grabitje dhe izolim ekonomik të shqiptarëve ka vetëm një funksion që do t‘i shkonte për shtat, transformimi i saj në WC publike.

 

Edhe pse dëbimi i ambasadave do të ishte vetëm simbolik, pasi realisht Shqipëria është një territor i pushtuar nga Britania e Madhe, kjo do të përçonte tek publiku një vetëdije të re politike dhe se dëbimi i këtyre entiteteve terroriste do t‘i hapte rrugë përpjekjeve të vërteta shqiptare për liri.

 

Një nga mëkatet më të mëdha të Amerikës dhe Britanisë së Madhe është shëndërrimi i armatës së ish sigurimit të shtetit në një organizatë terroriste amerikane undercover, kështu që nuk ka asnjë hapësirë publike - sheshe, rrugë, transport publik, lokale e kafe, që të mos ketë të instaluar dy ose tre terroristë britaniko - amerikanë. Dhe realisht ka vetëm një përgjigje për një realitet të tillë, dëbimi i ambasadës amerikane dhe britanike, kjo përmes një proçesi të ligjshëm, si peticione dhe tubime paqësore.

 

Thuaj stop terrorizmit britaniko - amerikan!

 

Nderim Lushi

 

 


Nderim Lushi

9 Blog posts

Comments