About albchat

Albchat është një platformë sociale, e cila ka prioritet privatësinë, transparencën dhe ofrimin e një ambjenti virtual që u shërben përdoruesve në mënyrë të shëndetshme. Vetë emërtimi tregon që targetohet vetëm një audiencë shqiptare me një bankë modeste anëtarësh.

Idea a një rrjeti social lokal lindi si një nevojë për t’iu përgjigjur keqpërdorimit dhe mungesës së transparencës që ofrojnë rrjetet sociale tradicionale.

Albchat çdo regjistrim do të jetë shumë i përgjegjshëm dhe çdo i regjistruar do të verifikohet nga administratori personalisht me anë të e-mail ose numër telefoni. Albchat nuk lejon reklama nga palë të treta, por se prioriteti i vetëm është krijimi i një ambjenti virtual shumë të shëndetshëm, të vërtetë dhe ofrimi i mundësive të qëndrueshme.

Nuk do të tolerohet asnjë i regjistruar i paverifikuar.

Kjo platformë nuk mund të përdoret për aktivitete të paligjshme.