Nderim Lushi    created a new article
26 w ·Translate

Vazhdon terrorizmi amerikano-britanik ndaj shqiptarëve | #ecuador

Nuk ndalet terrorizmi amerikano-britanik ndaj shqiptarëve

Nuk ndalet terrorizmi amerikano-britanik ndaj shqiptarëve

Pushtimi britanik i trojeve shqiptare i 1912-së e më tej copëtimi në mbi 7 shtete i territoreve muslimane shqiptare u pasua me kontratën më të keqe që mund t‘i caktohej një territori nën pushtim britaniko-amerikan.