Nderim Lushi    created a new article
17 w ·Translate

KHAWARIXHËT: MES REALITETIT, EKZAGJERIMIT, DHE SHFRYTËZIMIT POLITIK NË KOHËN MODERNE | #khawarixhët

KHAWARIXHËT: MES REALITETIT, EKZAGJERIMIT, DHE SHFRYTËZIMIT POLITIK NË KOHËN MODERNE

KHAWARIXHËT: MES REALITETIT, EKZAGJERIMIT, DHE SHFRYTËZIMIT POLITIK NË KOHËN MODERNE

Sipas dijetarit e historianit persian të shekullit të 12-të, esh-Shahrastāni, “cilido (musliman) që del kundër pushtetit të një udhëheqësi të vërtetë rreth të cilit janë unifikuar besimtarët quhet khawarixh (خارجي) pavarësisht nëse bëhet fjalë për rebelim në ko