Nderim Lushi    created a new article
23 w ·Translate

Londër: MI6 dhe Monarkia Britanike prapa thirrjeve „sharia law for UK“ | #uk

Londër: MI6 dhe Monarkia Britanike prapa thirrjeve „sharia law for UK“

Londër: MI6 dhe Monarkia Britanike prapa thirrjeve „sharia law for UK“

S‘ka asnjë dyshim që organizime të tilla në Londër janë skenare të zakonshme të MI6 dhe CIA dhe veprime të tilla, përveç se naive, janë një ofendim dhe një tallje për inteligjencën e çdo njeriu.