Nderim Lushi    created a new article
18 w ·Translate

Dëbimi i ambasadës britanike - shqiptarët të protestojnë në Londër | #london

Dëbimi i ambasadës britanike - shqiptarët të protestojnë në Londër

Dëbimi i ambasadës britanike - shqiptarët të protestojnë në Londër

Edhe njëherë wikipedia në shqip vërteton dhe dëshmon që historia shqipe shkruhet nga britanikët dhe se sot territoret shqiptare janë nën pushtimin e terroristëve britanikë dhe atyre amerikanë.